La Garriga que progressa econòmicament

Congelar les taxes i els impostos, i millorar les bonificacions basades en criteris socials i mediambientals.

La creació de comunitats energètiques industrials als nostres polígons perquè siguin autosuficients.

Connectar de manera efectiva el jovent amb el teixit empresarial garriguenc, per facilitar-los l’accés al treball i a la formació, així com per promoure l’emprenedoria.

El projecte “La Garriga Activa”, com a eina per impulsar i atreure nous projectes i idees. Volem convertir la Garriga en un pol d’atracció per al sector tecnològic.

Modernitzar els polígons, facilitant-ne el desenvolupament i fent-los més accessibles i atractius, tant per a les empreses actuals com per a les de nova implantació.

Treballar coordinadament amb els comerciants de la Garriga per tal de potenciar els serveis i el comerç de proximitat, singular i de qualitat.

L’agilització dels procediments administratius i dels permisos, la guia i la mentorització d’empreses i emprenedors, amb bonificacions econòmiques i suport institucional.

La captació de finançament extern per executar projectes i inversions que permetin el desenvolupament local i la promoció econòmica del municipi.

Un Ajuntament obert, transparent i participatiu. No deixarem cap instància sense resposta.

La defensa d’un model de turisme de qualitat que fomenti la salut, el termalisme, el senderisme, la cultura i la gastronomia, potenciant les fires com a element de reactivació econòmica i promoció del producte local.

Contractar empreses que garanteixin les condicions laborals de les persones treballadores.

La compra pública amb clàusules que prioritzin proveïdors de proximitat.