La Garriga sostenible, neta, endreçada

Una Comunitat Energètica de la Garriga, que tindrà com a finalitat impulsar la transició sostenible, accessible i democràtica de la captació i el consum d’energia.

L’eficiència energètica, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques, punts de càrrega de vehicles, una flota municipal de vehicles elèctrics i un enllumenat sostenible.

La millora del sistema Porta a Porta, per fer més eficient i eficaç la recollida de residus.

La mobilitat en el municipi, mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques.

La redacció del nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal) com a principal element per definir la Garriga dels pròxims 20 anys. El pla recollirà les necessitats de la Garriga del futur, tot garantint l’equilibri demogràfic, la integritat territorial i la preservació de l’entorn.

La construcció d’un nou pont com a eix vertebrador que connecti la zona esportiva de Can Noguera amb els espais culturals de Can Luna i del centre poble.

L’ampliació de places d’aparcament, aprofitant espais i reorganitzant els existents, per fomentar l’accés al municipi i als eixos comercials.

Un poble amb els carrers nets, i amb unes instal·lacions i serveis municipals que funcionin, mantenint el verd urbà, així com una poda adequada de l’arbrat.

Una xarxa de vies ciclistes, posant especial èmfasi als camins escolars segurs i en la connexió amb els municipis de l’entorn.

La pagesia i el sector primari local, amb l’estudi de la creació d’un banc de terres. La preservació del Rec Monar com a actual xarxa de regadiu i element patrimonial.

Un diàleg constant amb ADIF per reduir les afectacions de les obres de l’R3 en el poble.

La creació d’una Brigada Exprés, que actuï de forma immediata sobre el manteniment de carrers, places i parcs.