Programa Electoral

2023-2027

La Garriga sostenible, neta i endreçada
Mantenim el nostre compromís amb el municipi i apostem per:

Una Comunitat Energètica de la Garriga, que tindrà com a finalitat impulsar la transició sostenible, accessible i democràtica de la captació i el consum d’energia.

L’eficiència energètica, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques, punts de càrrega de vehicles, una flota municipal de vehicles elèctrics i un enllumenat sostenible.

La redacció del nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal) com a principal element per definir la Garriga dels pròxims 20 anys. El pla recollirà les necessitats de la Garriga del futur, tot garantint l’equilibri demogràfic, la  integritat territorial i la  preservació de l’entorn.

La millora del sistema Porta a Porta, per fer més eficient i eficaç la recollida de residus.

Un poble amb els carrers nets, i amb unes instal·lacions i serveis municipals que funcionin, mantenint el verd urbà, així com una poda adequada de l’arbrat.

La construcció a Can Luna d’un nou pont com a eix vertebrador que connecti la zona desportiva de Can Noguera amb els espais culturals del centre poble.

L’ampliació de places d’aparcament, aprofitant espais i reorganitzant els existents, per fomentar l’accés al municipi i als eixos comercials.

La mobilitat en el municipi, mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques.

Una xarxa de vies ciclistes, posant especial èmfasi als camins escolars segurs i en la connexió amb els municipis de l’entorn.

Un diàleg constant amb ADIF per reduir les afectacions de les obres de l’R3 en el poble.

La pagesia i el sector primari local, amb l’estudi de la creació d’un banc de terres. La preservació del Rec Monar com a actual xarxa de regadiu i element patrimonial.

La creació d’una Brigada Exprés, que actuarà de forma immediata sobre el manteniment de carrers, places i parcs.