Programa Electoral

2023-2027

La Garriga de les persones

El nostre equip referma el seu compromís amb:

Polítiques per promoure el lloguer assequible, amb la construcció d’habitatge social de lloguer.

La construcció d’un tanatori accessible i que doni resposta a les necessitats de les persones.

La creació d’una Ordenança de civisme que garanteixi el bon veïnatge.

Els projectes socials locals, com ara el dinar i les colònies de la gent gran, eines de cohesió, descans i lleure.

La gratuïtat de l’autobús interurbà fins a Granollers a majors de 65 anys.

Els Consells de participació ciutadana infantil i adolescent, perquè aquest sector de població col·labori en la presa de decisions i en l’avaluació de les polítiques locals.

La salut mental com un dels principals reptes, posant especial èmfasi en els infants i adolescents en risc.

Els programes i campanyes per fer front a l’assetjament i a les actituds masclistes i violentes, amb especial atenció a l'educació sexual i afectiva.

La perspectiva de gènere aplicada de forma transversal en totes les polítiques sectorials del nostre Ajuntament.

El diàleg amb la comunitat educativa, el manteniment adequat dels centres educatius municipals i la necessitat d’adaptar l’oferta de cicles formatius a les necessitats de l'entorn econòmic i social, amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral.

La incorporació de criteris de planificació i protecció davant temperatures extremes, amb zones verdes, ombrejades, fonts d'aigua, i un nou refugi climàtic a Can Tarrés.

La creació d’una unitat de proximitat de la Policia Local, així com el projecte d’una nova Prefectura que sigui propera i cèntrica.