La Garriga de les persones

Polítiques per promoure el lloguer assequible, amb la construcció d’habitatge social de lloguer.

La creació d’una Ordenança de civisme que garanteixi el bon veïnatge.

La construcció d’un tanatori accessible i que doni resposta a les necessitats de les persones.

Els projectes socials locals, com ara el dinar i les colònies de la gent gran, eines de cohesió, descans i lleure.

Els Consells de participació ciutadana infantil i adolescent, perquè aquest sector de població col·labori en la presa de decisions i en l’avaluació de les polítiques locals.

La salut mental com un dels principals reptes, posant especial èmfasi en els infants i adolescents en risc.

La creació d’una unitat de proximitat de la Policia Local, així com el projecte d’una nova Prefectura que sigui propera i cèntrica.

La perspectiva de gènere aplicada de forma transversal en totes les polítiques sectorials del nostre Ajuntament.

La gratuïtat de l’autobús interurbà fins a Granollers a majors de 65 anys.

El diàleg amb la comunitat educativa, el manteniment adequat dels centres educatius municipals i la necessitat d’adaptar l’oferta de cicles formatius a les necessitats de l’entorn econòmic i social, amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral.

La incorporació de criteris de planificació i protecció davant temperatures extremes, amb zones verdes, ombrejades, fonts d’aigua, i un nou refugi climàtic a Can Tarrés.

Els programes i campanyes per fer front a l’assetjament i a les actituds masclistes i violentes, amb especial atenció a l’educació sexual i afectiva.